Vyberte stránku

Trojčlennost člověka – trichotomie

Anthroposofie pojímá člověka jako trojčlennou bytost, pozůstávající z těla, duše a ducha. Rudolf Steiner říká: „Tak je člověk občanem tří světů. Svým tělem patří k světu, který také svým tělem vnímá. Svou duší si staví svůj vlastní svět. Jeho duchem se mu zjevuje...

Sociální trojčlennost (3): článek právně-politický

Základním principem je rovnost. Rovnost před zákonem, rovnost šancí, rovnost v právní jistotě, rovnost v základních, minimálních jistotách sociálních, jako je např. starobní a invalidní důchod. O tuto rovnost a bezpečnost pečuje stát. Stát se neobejde bez moci. Jde tu...