Vyberte stránku

Firemní etikoterapie

Zdravě a eticky podnikat znamená považovat podnikání za životní cestu, nikoliv za cíl. Pokud zaměníme cestu za cíl, firma dříve nebo později „onemocní“. Podniková etikoterapie znamená snahu ozdravit firmu a její procesy pomocí přesně cíleného společného úsilí,...

Sociální trojčlennost (6): Demokracie a politické strany

Nelze se nezmínit o politických stranách. Jestliže jsme snad i přemohli jakýsi podvědomý vnitřní odpor k demokracii (vymezivše dosti úzce její kompetence), cítíme ještě mnohem živější odpor k politickým stranám, k “partajnictví“. Přitom si však nedovedeme představit...