Vyberte stránku

Sociální trojčlennost v 21. století

Naše civilizace je nesmírně bohatá a mocná. Postupně ovládla na mnoha úrovních a mnoha způsoby celý svět. Svým poznáním pronikáme do stále jemnějších souvislostí pozemského i vesmírného bytí. Technika nám dává netušené možnosti. Evropský či euro-americký člověk se...

Firemní etikoterapie

Zdravě a eticky podnikat znamená považovat podnikání za životní cestu, nikoliv za cíl. Pokud zaměníme cestu za cíl, firma dříve nebo později „onemocní“. Podniková etikoterapie znamená snahu ozdravit firmu a její procesy pomocí přesně cíleného společného úsilí,...

Sociální trojčlennost (6): Demokracie a politické strany

Nelze se nezmínit o politických stranách. Jestliže jsme snad i přemohli jakýsi podvědomý vnitřní odpor k demokracii (vymezivše dosti úzce její kompetence), cítíme ještě mnohem živější odpor k politickým stranám, k “partajnictví“. Přitom si však nedovedeme představit...

Sociální trojčlennost (4): Článek ekonomický

Zde je nejvíce nejasností a neuralgických bodů. Každému je jasné, že sem patří výroba, distribuce a konzum zboží i služeb. Skoro každého však překvapí, co vše sem podle Rudolfa Steinera nepatří: Nepatří sem lidská práce, i když se na trzích...

Trojčlennost člověka – trichotomie

Anthroposofie pojímá člověka jako trojčlennou bytost, pozůstávající z těla, duše a ducha. Rudolf Steiner říká: „Tak je člověk občanem tří světů. Svým tělem patří k světu, který také svým tělem vnímá. Svou duší si staví svůj vlastní svět. Jeho duchem se mu zjevuje...

Sociální trojčlennost (3): článek právně-politický

Základním principem je rovnost. Rovnost před zákonem, rovnost šancí, rovnost v právní jistotě, rovnost v základních, minimálních jistotách sociálních, jako je např. starobní a invalidní důchod. O tuto rovnost a bezpečnost pečuje stát. Stát se neobejde bez moci. Jde tu...