Vyberte stránku

Sociální trojčlennost (4): Článek ekonomický

Zde je nejvíce nejasností a neuralgických bodů. Každému je jasné, že sem patří výroba, distribuce a konzum zboží i služeb. Skoro každého však překvapí, co vše sem podle Rudolfa Steinera nepatří: Nepatří sem lidská práce, i když se na trzích...