Vyberte stránku

Historické souvislosti

Podle Steinerova výkladu nevznikla první světová válka ani z vojenské ani ze světové politické nutnosti, ale byla z velké části důsledkem nezvládnutých sociálních a vnitropolitických problémů, jimž se vlády vyhnuly tím, že hledaly konfrontaci s vnějším nepřítelem....

Sociální trojčlennost (2): článek kulturní

Patří sem ovšem náboženství, věda a umění. Každá moderní ústava zaručuje svobodu náboženského vyznání, vědy a umění. Nelze ani říci, že „umění má být svobodné“. Spíše lze říci, že umění je buď svobodné, nebo není uměním. Pstruh, který byl vyňat z vody, přestává být...